Geschiedenis

Het platform Receptions of Antiquity met daarin een meer dan 7000 datasets omvattende databank waarin de receptie van antieke literatuur systematisch in kaart wordt gebracht is gebaseerd op het 1992 door het Archiv für Antikerezeption (onder leiding van Prof. dr. Bernd Seidensticker) begonnen databank voor de oudheidreceptie in de contemporaine Duitstalige literatuur en zet het werk van het Archiv voort door de databank in te bedden in een interactief platform dat het voor belangstellenden mogelijk maakt (a) actief mee te werken (zie "Medewerkers gezocht ...") en (b) de databank uit te breiden (met literatuur van andere (school)talen. Op dit moment is het team bezig met recepties van de antieke literatuur in de Nederlandse literatuur vanaf 1880 te verwerken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de reeks Klassieke motieven in de Nederlandse letterkunde, die sinds 1978 onder leiding van Rudi van der Paardt wordt bijgehouden in het tijdschrift Hermeneus.

Wer ist eigentlich dieser Achill, fragte die Schildkröte und fraß weiter an ihrem Salatblatt
Arnfrid Astel
Philologische Interessen konnten nicht bedient werden.
Bertolt Brecht
Feuergefährlich ist viel. Aber nicht alles, was feuert, ist Schicksal, Unabwendbares.
Max Frisch
Ich ziehe mich zurück in das Federkleid schwebender aufsteigender Sätze
Günter Kunert
Die Moderne [kann] sich nur richtig verstehen, wenn sie sich aus der Antike versteht.
Michael Theunissen
Zuviel Abendland, Verdächtig.
Günter Eich