LECTOR

LECTOR
(Learning Experience Computer Tool voor OudheidRecepties)

Dit project zal de expertise van docenten moderne en klassieke talen in het VO vergroten door het uitbreiden van de bestaande online academische databank van contemporaine receptie van antieke literatuur met een didactische pijler. Deze didactische pijler zal docenten en leerlingen een nieuwe ingang bieden in antieke teksten en hun receptie in de contemporaine Nederlandse en Engelse literatuur.

LECTOR beoogt de didactische ontsluiting van de databank met innovatieve middelen die leiden tot het leveren van actieve bijdragen door leerlingen (en in de toekomst ook van studenten). Het gaat daarbij om didactisch materiaal uit de Nederlandse en Engelstalige literatuur dat deels al is aangereikt in de syllabi en examenbundels voor de centrale examens Latijn en Grieks van de afgelopen decennia en aanvullend materiaal te selecteren op basis van recente publicaties. Dit materiaal wordt vervolgens ook toegevoegd aan de al bestaande databank. Het is de bedoeling dat (delen van) antieke teksten in het origineel en in een Nederlandse vertaling worden opgenomen en dat men gemakkelijk kan doorklikken naar en van poëzie, (delen uit) moderne romans en toneelstukken in het Nederlands en Engels. Een voorbeeld is de receptie van het verhaal van Pygmalion zoals verteld door de Romeinse dichter Ovidius (Metamorfosen 10.243-297) in o.a. Bernard Shaws toneelstuk Pygmalion (1913), de daarop gebaseerde musical My Fair Lady van Alan Jay Lerner and Frederick Loewe (1956) en de recente roman La Superba (2013) van Ilja Leonard Pfeiffer.
De didactische tools waarmee de antieke en moderne teksten worden ontsloten, bestaan uit korte inleidingen bij de teksten en online adaptieve quizzen, waarin de lezer een nieuwe manier van kijken naar het materiaal krijgt aangereikt en verschillende soorten receptie leert onderscheiden. Leerlingen krijgen zo zicht op wat hoort bij receptie en ontdekken hoe je receptie ook vindt waar niet expliciet naar de oudheid wordt verwezen. In deze quizzen wordt gebruik gemaakt van afbeeldingen, animaties en filmpjes. De vragen worden opgezet volgens de taxonomie van Bloom (rtti/obit) en volgen het didactische principe van test-teach-test, waarbij de eerste test de leervraag activeert en de laatste toetst wat er daadwerkelijk is geleerd.
De leeromgeving zal het mogelijk maken om leerlingen ook actief quizzen aan te laten maken. Het idee hierachter is dat het leerproces van leerlingen - hier concreet: de vaardigheid om receptie-verschijnselen te kunnen herkennen en te structureren - enorm kan worden bevorderd door de leerlingen ook zelf actief vragen te laten bedenken.

Wer ist eigentlich dieser Achill, fragte die Schildkröte und fraß weiter an ihrem Salatblatt
Arnfrid Astel
Philologische Interessen konnten nicht bedient werden.
Bertolt Brecht
Feuergefährlich ist viel. Aber nicht alles, was feuert, ist Schicksal, Unabwendbares.
Max Frisch
Ich ziehe mich zurück in das Federkleid schwebender aufsteigender Sätze
Günter Kunert
Die Moderne [kann] sich nur richtig verstehen, wenn sie sich aus der Antike versteht.
Michael Theunissen
Zuviel Abendland, Verdächtig.
Günter Eich